Generalforsamling

.Ordinær generalforsamling for Københavns Sport Stacking Klub (KSSK)

 

Ordinær generalforsamling for København Sport Stacking Klub (KSSK)

Onsdag, den 19. Maj 2021 fra klokken 1830 – 2000.

Grøndals Multi Center Hvidkildevej 64. 2400 Kbh. Nv.

Lokale 35. 1 Sal. (KTK Klublokale)

Dagsorden for KSSKs ordinære generalforsamling 2021:

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Oplæg ved Betina Nørskov. Direktør i KTK. ”Samarbejde og foreningsliv”
 4. Bestyrelsens/formandens beretning.
 5. Budget og fastsættelse af kontingent.
 6. Indkomne forslag (foreløbige – øvrige forslag skal være formanden i hænde på mail kbhssk@gmail.com senest 7 dage før generalforsamlingen)
 7. Valg til bestyrelsen.
 8. Valg af revisor.
 9. deltagere skal have gyldigt Corona Pas.

Til stede: Berit, Kim, Marianne, Lone, Martin, Rune og Malou via telefon.

      1a              Valg af dirigent:                                 Martin

 

      2a              Valg af referent:                                 Kim

3a             Oplæg ved Betina Nørskov Direktør for KTK (Københavns Trampolin Klub).  ”Samarbejde og foreningsliv”. Chili Brandorf  Formand i KTK.

Betina og Chilli:

Tagensbo skole samarbejde mellem KTK og KSSK, stor succes.

Chilli: KTK er europas største trampolin klub og er en elite klub med ca. 40 i eliten og samlet ca. 700 medlemmer. Hertil er der alternativer til trampolin som, cykling, e-sport, løb, og nu også speedstacking.

KTK tager ansvar for svage grupper. Når KTK er på det højeste er der ca. 100 beskæftiget. Egenkapital ca. 2.000.000 kr. 60 frivillige. 230.000 kr. i overskud 2020. Tina har været i KTK i 11 år og har stor erfaring med organisering.

KSSK vil stadig være en selvstændig forening, men i en paraply under KTK. Foreningsdrift bliver et samarbejde, men under KTK. mange ting bliver billigere. Altså fælles administration med klubberne inde under KTK.

KTK er non-profit, stor, synlig og har politisk indflydelse. Det kan KSSK nyde godt af.

Der er sponsor aftale med Craft. KSSK har fortsat sin egen bestyrelse. Drift vil hovedsagelig være under KTK. Vi skal regne med at skulle vækste de næste 3 år, som at starte forfra med at hverve medlemmer og blive synlige mm.

KTK har generalforsamling i morgen d. 20. maj 2021 kl. 18:30 i mødelokale 1.

Økonomisk set vil KSSK skulle bidrage til KTK og får en masse fordele som revision og  hjælp til søgning af puljer og rabatter på klubtøj, i Craft mm.

De nærmere enkeltheder omkring økonomi og drift aftales senere. Nu gælder det om at blive sparket i gang igen.

 1. er der søgt puljer for ca. 85.000 kr. til udstyr, borde, timere, måtter,

Tournament displays og en computer, der kan køre turnering med score-board og samkørsel med anden computer, så KSSK kan lave nye aktiviteter på flere nivouer.

Spørgsmål:

Hvor meget skal KSSK egentlig betale til KTK?

Det bliver aftalt på plads senere.

Bliver skrevet en kontrakt?

Ja der bliver en skriftlig aftale, som både KTK og KSSK bliver tilfredse med. KTK har ingen intentioner om at opsluge KSSK, de vil hjælpe os med at blive en god og sund klub igen og vi kan være til gavn for KTK, som alternativ sport under KTK.

KTK holder klubdag 18. juni, for bestyrelserne og trænere i hele paraplyen.

Samarbejde med KTK, hvor KSSK er under vingerne, starter fra i dag.

      4a                Bestyrelsens/formandens beretning:

Berit:

2020 har været præget af at vi stod i skyggen af corona, med aflysninger af træninger, aflysninger af eventer og turneringer. Men ser man tilbage på året er det alligevel lykkedes os at komme ud og vi nåede da at afholde en turnering før nedlukning. *

2020 var osse det år hvor vi blev ”opdaget” af KTK, og blev inviteret til feriecamp.

Vi har i  2020 og foråret 2021 været en del af FerieCamp og et skoleforløb sammen med KTK  og har på den måde lært Betina Nørskov at kende. Hun kan se et potentiale i samarbejdet mellem klubberne, og vi har haft flere samtaler med

Betina hvor hun har forklaret hvad KTK kan hjælpe KSSK med

Der har ikke været de sædvanlige arrangementer som vi har kunne hverve medlemmer ved.

Man må så rose vores søsterklub FSSK for deres engagement i forbindelse med Worlds så det kunne køre nogenlunde smertefrit og med rigtig gode resultater for de danskere der deltog. Der er så vidt jeg ved planlagt en online turnering på dansk jord. Og så håber vi at det bliver muligt at afholde fysiske turneringer snart.

 Fra en snart planlagt dato, bliver træningen i Hafnia Hallen om søndagen Familietræning, og træningen om Onsdagen i Grøndal Multi Center, bliver det træning for børn og unge.

Vi skal også snart ha ny uniform, der er allerede taget stilling til hvilken firma, brand og farver. Det næste bliver placering af logoer osv. Uniformerne kommer til salg via et link fra KSSK hjemmeside. Enkeltheder omkring str osv. Kommer senere. Der vil ikke være uniformskrav til træninger for menige medlemmer,  men vi ser meget gerne at trænere og repræsentanter for KSSK som minimum har trøje på med logo. Til turneringer skal alle bære fuld uniform. Online som minimum t-shirt.

Der vil blive søgt flere puljer bla. Til små borde  som kommer til at stå i Grøndals Multi center, der vil osse blive indkøbt nyt udstyr gen 5,  mængden afgøres af de penge  vi modtager. At søge fondene er noget KTK hjælper os med løbende,  Jeg håber som formand at vi som den lille klub vi er støtter op om hinanden og hjælper hinanden igennem den næste hektiske tid, som det uden tvivl vil blive.

Tak for ordet.


*feriecamp:

13/2-2020 kildevælds Legeplads 30/7 2020 Kildevælds Legeplads

3/8-4/8- 2020 HafniaHallen

3/8-7/8-2020 GMC 

12/10-16/10-2020 GMC

7/10-2020 events sammen med KTK, Børn med cebral parese

Træninger:

Træninger blev lukket ned først i marts da hele Danmark lukkede ned.

Vi valgte at lukke ned for tirsdagstræning og gå over til søndags træning ,,, og så lukkede vi ned igen.

Events:

25/1-2020 Kyndelmisse Lysfest akademigrunden 17-22.

4/9-2020  Valby Kulturdage.

Idrætsskolen:

KSSK var inviteret til deres idrætsdag men den blev aflyst.

Turneringer:

29/2-1/3 2020 Copenhagen Open.

10/4-12/4 Worlds i Singapore blev aflyst ligeså skete det for andre internationale turneringer vi normalt deltager i. 29/8-30/8-2020  EM blev aflyst. Tak for ordet.

Shoppen, der har åbent ved turneringer, kan laves om til en mulighed for at kunne købe udstyr, under turneringen og ikke som en egentlig forretning. Det betyder at den eller de, der passer biksen, har frihed til at træne/opvarme i forbindelse med deres egen deltagelse i turneringen.

 

      5a              Regnskab:                       Kim

Regnskabet er godkendt.

 

 1. 6a Budget og fastsættelse af kontingent:

Budgettet kan pt. ikke laves, da vi er i ”genstart„ og meget afhængige af hvor meget vi kan få ind via puljer og hvor mange aktiviteter, vi kan gennemføre, samt om et samarbejde med KTK bliver vedtaget.

 

Kontingent fastsættes til 100,00 kr. per måned 10 måneder af året.

Medlemskab af én sport stacking klub medfører ikke at man, automatisk, kan træne i en anden klub, på lige fod med dennes medlemmer. Man er dog velkommen som gæst, i KSSK. I 2019 og 2020 har KSSK leveret træning men medlemmerne og hermed kontingenter tilfaldt anden klub.

 

      7a               Indkomne forslag

Ingen forslag.

 8a                   Valg til bestyrelsen:

Berit, Lone, Malou, Martin, Rune, Anders, og Kim.

 

9a            Valg af revisor: KTK har Revisor tilknyttet og KSSK gør brug af denne.

 

      10a           Eventuelt:

Kageliste til bestyrelsesmøder.

Planlægge bestyrelsesmøder, næste bestyrelsesmøde 16. juni kl. 18:00.

KSSK bestyrelse 2021

Formand:

Ann-Berit Klingenberg

_________________________________________

Næstformand:

Lone Aaquist Weber Groule

_________________________________________

Sekretær:

Kim Würtz

_________________________________________

Kasserer:

Anders Møldrup Kristensen

_________________________________________

Junior repræsentant:

Malou Aaquist Weber Groule

_________________________________________

Bestyrelsesmedlemmer:

Martin Weber Groule

_________________________________________

Rune Pettersson

_________________________________________