Generalforsamling

.Ordinær generalforsamling for Københavns Sport Stacking Klub (KSSK)